neděle 22. září 2019

CAC KutnÁ Hora (CZ)

Our Mia was shown in the intermediate class and became Exc.1, CAC, and Special Show Winner. On this show, Mia fulfilled all conditions for becoming CZECH CLUB JUNIOR CHAMPION. This year, we went to three club shows in three different countries and Mia obtained all possible titles that can be achieved on these shows - Club Junior Winner, Club Winner, and Special Show Winner. We are very proud of her.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v strednej triede a získala ocenenie V1, CAC a Víťaz Špeciálnej Výstavy. Na tejto výstave Mia splnila všetky podmienky pre udelenie titulu ČESKÝ KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN. Tento rok sme sa s Miou zúčastnili troch klubových výstav v troch krajinách a Mii sa podarilo získať všetky tituly, ktoré sa môžu udeliť na týchto akciách - Klubový Víťaz Mladých, Klubový Víťaz a Víťaz Špeciálnej Výstavy. Sme na ňu veľmi hrdí.

Intermediate class winner with CAC --- Prvé miesto v medztriede s titulom CAC
Best Adult Female with title Special Show Winner --- Najlepšia dospelá fena s titulom Víťaz Špeciálnej Výstavy
Best Adult Female with title Special Show Winner --- Najlepšia dospelá fena s titulom Víťaz Špeciálnej Výstavy
With cups after the show --- S pohármi po výstave
With cups after the show --- S pohármi po výstave

Video from the ring --- Video z kruhu:

neděle 11. srpna 2019

CAC Nowy Sacz (PL)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, Best Adult Female, and BOB. In the afternoon competitions, she was first selected between top four dogs of IX. FCI group and then placed as 3.BEST OF GROUP!!! Another wow moment for us. Last three shows we have had dream results.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC, Najlepšia Dospelá Fenka a BOB. V záverečných súťažiach bola Mia najprv vybratá do užšieho výberu štyroch najlepších jedincov IX. FCI skupiny a následne sa umiestnila ako 3.BEST OF GROUP!!! Ďalší wau moment pre nás. Posledné tri výstavy sme dosiahli neskutočné výsledky.


Video from the ring -- Video z kruhu:


3. BEST OF GROUP

Home with the cups --- Doma s pohármi:

And we also had our 5 minutes of media fame as the picture of me with Mia during our walk in the show grounds is part of the Halo Gorlice article about the show.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ešte sme dosiahli aj 5 minútiek mediálnej slávy, keďže sa fotka Mii a mňa počas našej prechádzky po výstavisku objavila pri článku Halo Grolice o tejto výstave.

sobota 20. července 2019

CACIB Debrecen (HU)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB. In the afternoon competitions, which took place shortly before midnight, Mia repeated her incredible success from morning CAC show. She was firstly selected between top 3 dogs of IX. group and was again placed as RESERVE BEST OF IX. GROUP!!! We were flying over the moon. To be placed twice during the same day as Res. BOG on two different shows - truly amazing feeling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB. V záverečných súťažiach, ktoré sa konali tesne pred polnocou, Mia zopakovala svoj skvelý úspech z raňajšej CACovej výstavy. Najprv postúpila do najlepšej trojice jedincov IX. skupiny a potom bola vyhlásená ako RESERVE BEST OF IX. GROUP!!! Vznášali sme sa v oblakoch. Umiesniť sa dvakrát ako Res. BOG v ten istý deň na dvoch rôznych výstavách - naozaj úžasný pocit.


The video from the ring --- Video z kruhu:

The video from the closer selection of best 3 dogs of IX.group --- Video z užšieho výberu najlepších 3 jedincov IX. skupiny:

RESERVE BEST OF GROUP IX. FCI

Yasmine - 2x RES. BOG IX. FCI

CAC Debrecen (HU)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, and BOB. Big success arrived in the afternoon competitions. Mia was firstly selected between best 3 dogs of IX. FCI group and then was placed as RESERVE BEST OF GROUP IX. FCI. We were incredibly happy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC a BOB. Obrovský úspech pre nás nasledoval v záverečných súťažiach. Mia bola najprv vybratá do užsieho výberu 3 najlepších jedincov IX. FCI skupiny a potom sa umiestnila ako RESERVE BEST OF GROUP IX. FCI. Radosť bola obrovská.


The video from the ring --- Video z kruhu:

RESERVE BEST OF GROUP IX. FCI

neděle 7. července 2019

CACIB VeĽkÁ Ida (SK)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB. In the afternoon competitions, she was selected between TOP 5. of IX FCI GROUP. We are very proud of her.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB. V záverečných súťažiach bola vybraná do NAJLEPŠEJ PÄŤKY IX. FCI SKUPINY. Sme na ňu veľmi hrdí.

2x CAC, 2x CACIB, 2x BOB

The video from the ring --- Video z kruhu:

The video from the afternoon competitions --- Video zo záverečných súťaží:
Source --- Zdroj: KRMediaSK