neděle 7. července 2019

CACIB VeĽkÁ Ida (SK)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB. In the afternoon competitions, she was selected between TOP 5. of IX FCI GROUP. We are very proud of her.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB. V záverečných súťažiach bola vybraná do NAJLEPŠEJ PÄŤKY IX. FCI SKUPINY. Sme na ňu veľmi hrdí.

2x CAC, 2x CACIB, 2x BOB

The video from the ring --- Video z kruhu

sobota 6. července 2019

CACIB VeĽkÁ Ida (SK)

Our Mia was shown in the champion class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB.

pondělí 10. června 2019

CAC TKKE Komarom (HU)

Our Mia was shown in the intermediate class and became Exc.1, CAC, and Club Winner. On this show, Mia fullfilled all conditions for becoming  HUNGARIAN CLUB JUNIOR CHAMPION. This was the last junior champion title (fifth) we hoped to finish and we are very happy that we made it with our sweet coton girl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v strednej triede a získala ocenenie V1, CAC a Klubový Víťaz. Na tejto výstave Mia splnila všetky podmienky pre titul MAĎARSKÝ KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN. Toto bol posledný junioršampiónát (piaty), ktorý sme chceli získať a sme veľmi radi, že sa nám to s našou rozkošnou cotoniou slečnou podarilo.

CACIB Komarom (HU)

Our Mia was shown first time in the champion class and became Exc.1, CAC, and Res. CACIB.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala prvý krát v triede šampiónov a získala ocenenie V1, CAC a Res. CACIB.

neděle 26. května 2019

CACIB Miskolc (HU)

Our Mia was shown in the intermediate class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB. Only in the age of 15 months, she fulfilled all conditions and officially became HUNGARIAN CHAMPION. Morever, only in one month time, she also fulfilled point conditions for becoming CZECH CLUB CHAMPION.
We are over the moon. We could not hoped for better results in this crazy dog show marathon month - 3 weekends and shows in 3 different countries. Mia became Best of Breed on all shows we went to and now has 5 CACIBs from 3 countries by 5 different judges - we just need last CACIB in one year time to finish the interchampion title.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v strednej triede a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB. Len v neuveriteľných 15tich mesiacoch splnila všetky podmienky a oficiálne sa stala MAĎARSKOU ŠAPIÓNKOU. A navyše len za mesiac splnila bodové podmienky pre udelenie titulu ČESKÝ KLUBOVÝ ŠAMPIÓN.
Stále lietame v oblakoch. Nemohli sme dúfať v lepšie výsledky v tento šialený mesiac naplnený maratónom výstav - 3 víkendy a výstavy v 3roch rôznych krajinách. Mia sa stala najlepším jedincom plemena - BOB na všetkých výstavách, ktoré sme išli a momentálne má 5 CACIBov z 3 krajín od 5tich rôznych rozhodov - potrebujeme už len posledný CACIB, ktorý ale musíme získať až za rok, na dokončenie interšampióna.

3x CAC, 2x CACIB, 3x BOB, HU CH.

sobota 25. května 2019

CAC Miskolc (HU)

Our Mia was shown in the intermediate class and became Exc.1, CAC, and BOB..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v strednej triede a získala ocenenie V1, CAC a BOB.


CACIB Miskolc (HU)

Our Mia was shown in the intermediate class and became Exc.1, CAC, CACIB, and BOB.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša Mia sa predvádzala v strednej triede a získala ocenenie V1, CAC, CACIB a BOB.

CAC, CACIB, BOB